PADROADO
Presidente

Excmo. Sr. D. Francisco Conde López

Consellería de Economía e Industria, Xunta de Galicia
Membros do padroado

Excmo. Sr. D. Abel Caballero Álvarez

Alcalde do Excmo. Concello de Vigo

D. José Manuel Fernández Alvariño

En representación da Confederación de Empresarios de Pontevedra

Sr. D. David Regades Fernández

Excma. Deputación de Pontevedra

Sr. D. Carlos López Font

Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo

D. José García Costas

Presidente
Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Vigo
COMITÉ EXECUTIVO
Presidente

Ilma. Sra. Dª Sol María Vázquez Abeal

Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia.
Vogais

Excmo. Concello de Vigo

Confederación de Empresarios de Pontevedra

Excma. Deputación de Pontevedra

Representante

Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Vigo

D. Arsenio F. Prieto Martínez

Director Xerente

D. Francisco Javier García Martínez

Secretario

Outra información de interese

Síguenos

pabellon 1