Pavellón 4

PABELLÓN 4

USOS: Feiras, salóns, exposicións, convencións, congresos, actividades lúdicas e deportivas.
PLANTA: Baixa
SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 5.200,96 m2
SALA DE EXPOSICIÓNS: 4.834,98 m2
DOTACIÓNS: Tomas de electricidade, auga, sistemas de climatización, cafetarías e megafonía.

Outra información de interese

Síguenos

pabellon 1